vĐồng tin tức tài chính 365

Xử phạt tăng nặng người bán hàng xách tay không có hoá đơn

2020-08-31 06:32
Bán hàng xách tay (hàng nhập lậu) không có hóa đơn sẽ bị cơ quan chức năng xử phạt mức tối đa là 200 triệu đồng với cá nhân theo Nghị định 98.

Xem thêm: vov.3179801-nod-aoh-oc-gnohk-yat-hcax-gnah-nab-iougn-gnan-gnat-tahp-ux/et-hnik/nv.vov

Comments:0 | Tags:No Tag

“Xử phạt tăng nặng người bán hàng xách tay không có hoá đơn”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools