vĐồng tin tức tài chính 365

Giá lợn hơi xuống mức 80.00 đồng/kg, nhiều địa phương tái đàn 100%

2020-08-31 06:32
Giá lợn tiếp tục giảm 1.000 - 4.000 đồng/kg khi lượng thịt lợn nhập khẩu lớn, việc tái đàn được các địa phương làm tốt đã tăng nguồn cung.

Xem thêm: vov.9869801-001-nad-iat-gnouhp-aid-ueihn-gkgnod-0008-cum-gnoux-ioh-nol-aig/et-hnik/nv.vov

Comments:0 | Tags:No Tag

“Giá lợn hơi xuống mức 80.00 đồng/kg, nhiều địa phương tái đàn 100%”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools