vĐồng tin tức tài chính 365

Liên hợp quốc khen và cảm ơn Bệnh viện dã chiến của Việt Nam

2019-08-08 12:00
Liên hợp quốc khen và cảm ơn Bệnh viện dã chiến của Việt Nam Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam tham gia Phái bộ Gìn giữ hòa bình ở Nam Sudan được lãnh đạo Liên hợp quốc khen ngợi, đánh giá cao.

Xem thêm: lmth.244194d-man-teiv-auc-neihc-ad-neiv-hneb-no-mac-av-nehk-couq-poh-neil/nv.ctv

Comments:0 | Tags:Thế giới

“Liên hợp quốc khen và cảm ơn Bệnh viện dã chiến của Việt Nam”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools