vĐồng tin tức tài chính 365

Theo chuyên gia đi 'bắt ma' ở Hải Phòng: Có gì trong căn nhà điên khùng lúc nửa đêm?

2019-08-08 12:00
Theo chuyên gia đi 'bắt ma' ở Hải Phòng: Có gì trong căn nhà điên khùng lúc nửa đêm? Nếu cứ sống ở môi trường này, người khỏe mạnh, thần kinh vững, cũng sớm muộn mà đổ bệnh hoặc hoang tưởng theo mà thôi.

Xem thêm: lmth.124194d-med-aun-cul-gnuhk-neid-ahn-nac-gnort-ig-oc-gnohp-iah-o-am-tab-id-aig-neyuhc-oeht/nv.ctv

Comments:0 | Tags:Phóng sự - Khám phá

“Theo chuyên gia đi 'bắt ma' ở Hải Phòng: Có gì trong căn nhà điên khùng lúc nửa đêm?”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools