vĐồng tin tức tài chính 365

Ngư dân bắt được con ba ba 'khủng' ở Hải Phòng

2019-08-08 12:00
Ngư dân bắt được con ba ba 'khủng' ở Hải Phòng Ngư dân Hải Phòng vừa bắt được một con ba ba nặng 12,5kg trên sông Đa Độ (qua địa phận huyện Kiến Thụy, Hải Phòng).

Xem thêm: lmth.293194d-gnohp-iah-o-gnuhk-ab-ab-noc-coud-tab-nad-ugn/nv.ctv

Comments:0 | Tags:Thời sự

“Ngư dân bắt được con ba ba 'khủng' ở Hải Phòng”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools