vĐồng tin tức tài chính 365

Anh thả siêu tàu chở dầu Iran, Tehran hả hê mỉa mai Mỹ

2019-08-16 12:00
Anh thả siêu tàu chở dầu Iran, Tehran hả hê mỉa mai Mỹ Iran mỉa mai nỗ lực bất thành của Mỹ khi ngăn chính quyền Gibraltar trả tự do cho siêu tàu chở dầu của nước này hôm 15/8.

Xem thêm: lmth.209294d-ym-iam-aim-eh-ah-narhet-nari-uad-ohc-uat-ueis-aht-hna/nv.ctv

Comments:0 | Tags:Thế giới

“Anh thả siêu tàu chở dầu Iran, Tehran hả hê mỉa mai Mỹ”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools