vĐồng tin tức tài chính 365

Quái gở chuyện đốt vàng mã ngút trời để tặng... người chết

2019-08-16 12:00
Quái gở chuyện đốt vàng mã ngút trời để tặng... người chết Tôi ấn tượng nhất với những trận “hỏa thiêu ngựa người” ở bờ sông Hồng của một đại gia kinh doanh cát, khi ông đốt bay 400 triệu cho đêm rằm tháng 7.

Xem thêm: lmth.188294d-tehc-iougn-gnat-ed-iort-tugn-am-gnav-tod-neyuhc-og-iauq/nv.ctv

Comments:0 | Tags:Phóng sự - Khám phá

“Quái gở chuyện đốt vàng mã ngút trời để tặng... người chết”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools