vĐồng tin tức tài chính 365

Mất mạng vì bị dây điện rơi trúng khi đang uống cà phê, ai chịu trách nhiệm?

2019-08-19 18:50
Trường hợp dây điện bị đứt, rơi xuống làm chết người được xác định là trường hợp bất khả kháng thì sẽ không đặt ra vấn đề truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, đơn vị điện lực tại địa phương sẽ phải thực hiện trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho gia đình người đã mất.

Xem thêm: lmth.599544a-meihn-hcart-uihc-ia-ehp-ac-gnou-gnad-ihk-gnurt-ior-neid-yad-ib-iv-gnam-tam/nv.nitaudiougn.www

Comments:0 | Tags:No Tag

“Mất mạng vì bị dây điện rơi trúng khi đang uống cà phê, ai chịu trách nhiệm?”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools