vĐồng tin tức tài chính 365

Nguy cơ lây nhiễm cộng đồng tại Hà Nội

2021-08-03 05:53
Với 98 ca mắc mới Covid-19 được ghi nhận hôm qua (2.8) thì Hà Nội có tới 70 ca được phát hiện ngoài cộng đồng.

Xem thêm: lmth.0034241-ion-ah-iat-gnod-gnoc-meihn-yal-oc-yugn/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Nguy cơ lây nhiễm cộng đồng tại Hà Nội”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools