vĐồng tin tức tài chính 365

Tăng tốc tiêm vắc xin Covid-19

2021-08-03 05:53
Để đạt được 70% dân số từ 18 tuổi trở lên tiêm vắc xin 1 mũi trong tháng 8.2021, TP.HCM vừa huy động tổng lực tiêm, vừa phải huy động nguồn vắc xin.

Xem thêm: lmth.6034241-91-divoc-nix-cav-meit-cot-gnat/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Tăng tốc tiêm vắc xin Covid-19”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools