vĐồng tin tức tài chính 365

Ấm lòng tình người cao đẹp trong thời dịch

2021-08-03 05:53
Mặc dù dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, nhưng có nhiều người với nhiều cách làm thiết thực, vẫn tích cực đóng góp sức mình, chia sẻ với những người khó khăn, để cùng nhau vượt qua khó khăn.

Xem thêm: lmth.9034241-hcid-ioht-gnort-ped-oac-iougn-hnit-gnol-ma/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Ấm lòng tình người cao đẹp trong thời dịch”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools