vĐồng tin tức tài chính 365

Về quê đâu chỉ để trốn dịch

2021-08-03 05:53
Thời gian TP.HCM và các tỉnh phía nam bị dịch bệnh Covid-19 bủa vây, đã có làn sóng người dân từ các tỉnh miền Trung, miền Bắc đang làm ăn, sinh sống ở đây di chuyển về quê cũ.

Xem thêm: lmth.0524241-hcid-nort-ed-ihc-uad-euq-ev/neiv-gnohp-golb/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Về quê đâu chỉ để trốn dịch”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools