vĐồng tin tức tài chính 365

Chính phủ rót thêm 1.000 tỷ đồng thay đổi diện mạo nông thôn

2021-08-07 14:14

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành quyết định về việc bổ sung kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021.

 
51 địa phương được bổ sung kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 940,475 tỷ đồng. Trong đó, Thanh Hóa được bổ sung nhiều nhất: 91,3 tỷ đồng, Nghệ An được bổ sung 60 tỷ đồng, Phú Thọ 47,3 tỷ đồng…

Theo quyết định này, 1.000 tỷ đồng từ nguồn dự toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và các nhiệm vụ thuộc các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020 được tiếp tục triển khai giai đoạn 2021 - 2025 để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 (phần kinh phí thường xuyên) như đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 8050/BTC-NSNN ngày 21/7/2021.

Theo đó, kinh phí bổ sung cho 20 Bộ, cơ quan trung ương là 59,525 tỷ đồng; trong đó, nhiều nhất là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 24 tỷ đồng, tiếp đến là Kiểm toán Nhà nước hơn 8,4 tỷ đồng; phần còn lại bổ sung cho 51 địa phương.

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương quản lý và sử dụng số kinh phí được bổ sung bảo đảm đúng quy định, hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch. Các Bộ, gồm Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm toàn diện về các thông tin, số liệu đề xuất, báo cáo, bảo đảm theo đúng quy định.

Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tính đến hết năm 2020, Chương trình đã hoàn thành vượt 12,4% số xã đạt chuẩn nông thôn mới so với mục tiêu. Đến tháng 7/2021, cả nước đã có 5.157/8.267 xã, tương đương 62,4% xã đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành vượt mức 12,4% so với chỉ tiêu đã đề ra.

Cả nước đã có 194 đơn vị cấp huyện, chiếm 29% thuộc 51 tỉnh, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới. Có 12 tỉnh, thành phố đã có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đặc biệt, trong đó có 04 tỉnh, gồm Nam Định, Đồng Nai, Hưng Yên và Hà Nam đã được công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, theo báo cáo của cơ quan chức năng, bên cạnh những kết quả đạt được, chương trinh vẫn còn một số hạn chế, bất cập. Đơn cử: khoảng cách chênh lệch khá lớn về kết quả nông thôn mới giữa các địa phương, giữa các vùng, miền; một số địa phương chưa quan tâm đúng mức đến tiêu chí môi trường, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, giữ gìn an ninh trật tự xã hội nông thôn…

 

Tại kỳ họp Quốc hội vừa qua, Quốc hội khoá XV đã thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Cụ thể, tổng nguồn lực huy động thực hiện giai đoạn 2021-2025 dự kiến khoảng 2,45 triệu tỷ đồng.

Trong đó, vốn ngân sách Trung ương 39.632 tỷ đồng, chiếm 1,6%. Vốn ngân sách địa phương khoảng 156.700 tỷ đồng, chiếm 6,4%. Vốn lồng ghép từ 02 Chương trình Mục tiêu Quốc gia còn lại và các Chương trình, dự án khác khoảng 224.000 tỷ đồng, chiếm 9%. Vốn huy động ngoài ngân sách dự kiến hơn 2 triệu tỷ đồng, chiếm hơn 83%.

Xem thêm: mth.noht-gnon-oam-neid-iod-yaht-gnod-yt-000-1-meht-tor-uhp-hnihc/nv.ymonocenv

Comments:0 | Tags:Tài chính

“Chính phủ rót thêm 1.000 tỷ đồng thay đổi diện mạo nông thôn”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools