vĐồng tin tức tài chính 365

NCB bổ nhiệm một loạt nhân sự cấp cao

2021-08-07 14:14

Việc bổ sung nguồn lực, củng cố đội ngũ Ban điều hành sẽ giúp NCB thúc đẩy tái cấu trúc mạnh mẽ, tăng trưởng và phát triển, đảm bảo lợi ích tốt nhất cho Ngân hàng cũng như lợi ích của các cổ đông, nhà đầu tư.

Theo đó, từ ngày 3/8/2021, bà Dương Thị Lệ Hà sẽ đảm nhận vị trí quyền Tổng Giám đốc NCB thay cho ông Phạm Thế Hiệp. Ông Phạm Thế Hiệp vẫn đảm nhận vị trí Thành viên Hội đồng quản trị NCB.

Bà Dương Thị Lệ Hà đã có 26 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Tại NCB, trước khi đảm nhiệm vị trí quyền Tổng Giám đốc, bà Hà là Phó Tổng Giám đốc thường trực, Trưởng Ban Kiểm soát NCB. Bà Hà đã từng là Phó Tổng Giám đốc - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Nam (Southern Bank) và có nhiều năm công tác tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB).

Cùng ngày, Hội đồng quản trị ngân hàng này cũng bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thùy Dương, bà Hoàng Thu Trang làm Phó Tổng Giám đốc. Như vậy, tính đến ngày 13/8/2021, ban điều hành NCB gồm có: Bà Dương Thị Lệ Hà - Quyền Tổng giám đốc và 5 Phó Tổng Giám đốc gồm: ông Nguyễn Hồng Long, ông Nguyễn Đình Tuấn, bà Lê Kim Chi, bà Nguyễn Thị Thùy Dương và bà Hoàng Thu Trang.

Bà Hoàng Thu Trang và bà Nguyễn Thị Thùy Dương được bổ nhiệm là Phó Tổng giám đốc NCB.
Bà Hoàng Thu Trang và bà Nguyễn Thị Thùy Dương được bổ nhiệm là Phó Tổng giám đốc NCB.

Được biết, bà Hoàng Thu Trang có hơn 21 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Bà Trang đã từng là lãnh đạo cấp cao tại nhiều doanh nghiệp và tổ chức tín dụng như: Phó Giám đốc Trung tâm Kế hoạch và báo cáo quản trị - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank); Giám đốc Quản lý Tài chính - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB), Phó Giám đốc Khối Tài chính kiêm Giám đốc Trung tâm Kế hoạch và Quản trị Thông tin - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank).

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, trước khi được bổ nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc, bà Dương đảm nhiệm vị trí Giám đốc Khối Quản trị Rủi ro và nhiều vị trí quan trọng tại các tổ chức tín dụng khác như: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Tế Việt Nam (VIB), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt (BaoVietBank), MSB.

Trước đó, ngày 29/7/2021, NCB đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường, bầu bổ sung thêm 2 thành viên hội đồng quản trị mới là bà Bùi Thị Thanh Hương và bà Trương Lệ Hiền. Ngay sau đó, Hội đồng quản trị đã bầu bà Bùi Thị Thanh Hương làm Chủ tịch.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 diễn ra vào tháng 4 vừa qua, NCB đặt mục tiêu tổng tài sản năm 2021 ở mức 95.000 tỷ đồng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh khoảng 1.000 tỷ đồng, với mức tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3%. Mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025, NCB sẽ tăng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng, song song với việc chú trọng cải thiện các chỉ số liên quan tới hoạt động an toàn và lành mạnh như: tỷ lệ nợ xấu, hệ số CAR, đảm bảo tuân thủ theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.

Năm 2021 là năm bản lề cho chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025 của NCB với những đột phá mới trong cả quy mô hoạt động lẫn những nền tảng công nghệ và các sản phẩm dịch vụ số hóa. Vì vậy, việc bổ nhiệm các lãnh đạo cấp cao lần này nhằm góp phần củng cố thêm nguồn nhân lực giúp Ngân hàng tiến xa hơn với chiến lược mục tiêu đã đề ra.

Xem thêm: mth.oac-pac-us-nahn-taol-tom-meihn-ob-bcn/nv.ymonocenv

Comments:0 | Tags:Tài chính

“NCB bổ nhiệm một loạt nhân sự cấp cao”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools