vĐồng tin tức tài chính 365

VietinBank dự kiến huy động 1.850 tỷ đồng thông qua 4 đợt phát hành trái phiếu

2021-08-07 14:15

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank - mã chững khoán: CTG) vừa công bố kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 7 năm 2021.

Cụ thể, trong đợt 7 này, VietinBank sẽ phát hành 1.000 trái phiếu kỳ hạn 10 năm với mệnh giá 1 tỷ đồng/ trái phiếu, tương đương với tổng giá trị trái phiếu theo mệnh giá là 1.000 tỷ đồng. Lãi suất của trái phiếu là lãi suất thả nổi áp dụng cho toàn bộ thời hạn trái phiếu và bằng công thức lãi suất tham chiếu +1%/năm.

Trước đó, VietinBank cũng đã công bố kế hoạch huy động trái phiếu đợt 4, 5, 6. Tuy nhiên, kỳ hạn trái phiếu của các đợt phát hành này lên tới 15 năm.

Cụ thể, trong đợt 4, ngân hàng sẽ phát hành 700 trái phiếu, với lãi suất cố định là 6,75%/năm. Trong đợt 5 và 6, ngân hàng dự kiến phát hành lần lượt 50 và 100 trái phiếu với lãi suất 6,7%/năm cố định đối với toàn bộ kỳ hạn của trái phiếu.

Như vậy, chỉ trong tháng 7/2021, ngân hàng này đã công bố liên tiếp 4 đợt trái phiếu kỳ hạn 15 năm và 10 năm. Tổng mức huy động là 1.850 tỷ đồng.

Theo hội đồng quản trị của ngân hàng, việc phát hành trái phiếu nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, thực hiện cho vay nền kinh tế, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lệ an toàn vốn. Thời gian phát hành dự kiến trong tháng 7 hoặc tháng 8 năm 2021.

Trái phiếu sẽ được bán trực tiếp cho nhà đầu tư. Tiền lãi được trả định kỳ 1 lần/năm vào ngày thanh toán lãi. Phương thức phát hành thông qua đại lý phát hành trái phiếu. Tiền lãi được trả định kỳ 1 lần/năm vào ngày thanh toán lãi.

Tại một diễn biến liên quan, theo Công ty Chứng khoán SSI thống kê, trong nửa đầu năm nay, 15 ngân hàng thương mại phát hành 68,2 nghìn tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn bình quân 3,37 năm và lãi suất bình quân chỉ 4,3%/năm. Trong đó, có đến 56,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 83% tổng trái phiếu ngân hàng phát hành nửa đầu năm 2021 là kỳ hạn 2-3 năm có lãi suất cố định từ 3-4,2%/năm, trả lãi hàng năm.

Trái phiếu ngân hàng có lãi suất phát hành khá sát với lãi suất tiền gửi, nên nhà đầu tư thông thường ít “mặn mà”, ít tìm đến trái phiếu ngân hàng, ngoại trừ các trái phiếu tăng vốn cấp 2 có lãi suất cao hơn hẳn lãi suất tiền gửi.

Khi đó, gần như toàn bộ số trái phiếu này được mua bởi các ngân hàng và công ty chứng khoán. Hiểu đơn giản, các ngân hàng thương mại đang mua chéo trái phiếu của nhau.

Xem thêm: mth.ueihp-iart-hnah-tahp-tod-4-auq-gnoht-gnod-yt-058-1-gnod-yuh-neik-ud-knabniteiv/nv.ymonocenv

Comments:0 | Tags:Chứng khoán

“VietinBank dự kiến huy động 1.850 tỷ đồng thông qua 4 đợt phát hành trái phiếu”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools