vĐồng tin tức tài chính 365

Sacombank tăng 1.684 tỷ đồng thặng dư vốn từ việc bán cổ phiếu quỹ

2021-08-07 14:15

Ngày 27/7/2021 vừa qua, Sacombank đã bán xong toàn bộ 81.562.287 cổ phiếu quỹ (tương đương 4,33% vốn điều lệ) theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận cổ phiếu lẻ, thu về hơn 2.438 tỷ đồng, thặng dư vốn Sacombank có được là 1.684 tỷ đồng. Như vậy, Sacombank đã hoàn tất thêm một nội dung quan trọng trong Đề án tái cơ cấu Ngân hàng sau sáp nhập đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Sacombank, cho biết: “Xử lý xong số cổ phiếu quỹ của Sacombank là chúng tôi đã hoàn thành một trong những mục tiêu của Đề án tái cơ cấu, góp phần tăng thanh khoản, tăng hiệu quả sử dụng vốn cũng như cải thiện chỉ số an toàn vốn cho Ngân hàng. Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp như hiện nay, việc làm này càng có ý nghĩa đặc biệt khi chúng tôi có thêm điều kiện để đồng hành cùng các tổ chức và cá nhân vượt qua những khó khăn trước mắt”.

“Sacombank vẫn đang không ngừng nỗ lực để hoàn tất các mục tiêu của Đề án, đưa Ngân hàng về đúng vị thế của mình, cũng như đủ điều kiện để được chấp thuận chia cổ tức cho cổ đông dù đối mặt mới nhiều thách thức”, bà Diễm chia sẻ thêm.

Ngoài ra, Sacombank dự kiến sẽ thoái toàn bộ 13.870.000 cổ phiếu, tương đương 10,21% vốn tại Công ty Chứng khoán SBS trong tháng 8/2021 tới đây nhằm thực hiện chiến lược cơ cấu lại các khoản đầu tư và gia tăng nguồn thu để bổ sung vốn cho kinh doanh.

Kết thúc tháng 6 đầu năm 2021, Sacombank nỗ lực duy trì phát triển các mục tiêu kinh doanh song song với việc đảm bảo công tác phòng chống dịch. Tổng tài sản đạt 504.534 tỷ đồng; tổng huy động tổ chức kinh tế và dân cư đạt 447.561 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay là 361.109 tỷ đồng, tăng 6,1% so với đầu năm.

Lợi nhuận trước thuế đạt 2.424 tỷ đồng, tương đương 60,6% kế hoạch năm. Bên cạnh đó, Sacombank tiếp tục tập trung thu hồi nợ xấu và xử lý tài sản tồn đọng với doanh số 6.612 tỷ đồng. Do đó, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,54%, giảm 0,1% so với đầu năm. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) là 9,75%, tăng 0,22% so với đầu năm.

Xem thêm: mth.yuq-ueihp-oc-nab-ceiv-ut-nov-ud-gnaht-gnod-yt-486-1-gnat-knabmocas/nv.ymonocenv

Comments:0 | Tags:Tài chính

“Sacombank tăng 1.684 tỷ đồng thặng dư vốn từ việc bán cổ phiếu quỹ”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools