vĐồng tin tức tài chính 365

Bác sĩ trẻ vượt qua Covid-19, tiếp tục phục vụ tuyến đầu

2021-08-21 05:18
Nhiều bạn đọc đã xúc động trước câu chuyện về chàng bác sĩ trẻ chẳng may bị dương tính trong lúc làm nhiệm vụ ở tuyến đầu. Không sợ hãi, anh đã chiến thắng bệnh Covid-19 và tiếp tục quay lại tuyến đầu chống dịch.

Xem thêm: lmth.5643341-uad-neyut-uv-cuhp-cut-peit-91-divoc-auq-touv-ert-is-cab/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Bác sĩ trẻ vượt qua Covid-19, tiếp tục phục vụ tuyến đầu”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools