vĐồng tin tức tài chính 365

Sài Gòn sau 18 giờ: 'Giao liên' mùa dịch

2021-08-21 06:13
Ba bị tật ở chân, mẹ bại liệt sau một cơn đột quỵ, nhà lại bị phong tỏa, nên gia đình 6 người của Châu hết cách phải 'chia đôi lực lượng' tìm đường sống qua mùa dịch.

Xem thêm: lmth.0633341-hcid-aum-neil-oaig-oig-81-uas-nog-ias/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Sài Gòn sau 18 giờ: 'Giao liên' mùa dịch”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools