vĐồng tin tức tài chính 365

TP.HCM giãn cách nghiêm ngặt

2021-08-21 06:29
Hôm qua 20.8, Văn phòng Chính phủ phát đi thông tin về cuộc họp của Thường trực Chính phủ với lãnh đạo TP.HCM và các tỉnh lân cận diễn ra tối 19.8 về tăng cường các biện pháp mạnh để phòng chống dịch Covid-19.

Xem thêm: lmth.3753341-tagn-meihgn-hcac-naig-mchpt/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“TP.HCM giãn cách nghiêm ngặt”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools