vĐồng tin tức tài chính 365

Công an Đồng Nai: Kích hoạt hơn 500 tổ xử lý vi phạm, 1.720 chốt kiểm dịch

2021-08-26 13:33
Hơn 500 tổ xử lý vi phạm quy định phòng, chống dịch, 1.720 chốt kiểm soát người ra vào tỉnh đã được Công an Đồng Nai thiết lập, để kiểm soát việc tuân thủ giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trên địa bàn.

Xem thêm: lmth.3000441-hcid-meik-tohc-0271-mahp-iv-yl-ux-ot-005-noh-taoh-hcik-ian-gnod-na-gnoc/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Công an Đồng Nai: Kích hoạt hơn 500 tổ xử lý vi phạm, 1.720 chốt kiểm dịch”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools