vĐồng tin tức tài chính 365

Đà Nẵng phong tỏa: Cận cảnh giờ giao ca, đổi nhân lực chưa từng có tiền lệ

2021-08-26 13:32

Theo Ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, 100% người lao động đang làm việc theo nguyên tắc “3 tại chỗ” tại các khu công nghiệp trên địa bàn TP đã được xét nghiệm 3 lần và tất cả đều âm tính.

ẢNH: NGỌC HÂN

Xem thêm: lmth.3899341-el-neit-oc-gnut-auhc-cul-nahn-iod-ac-oaig-oig-hnac-nac-aot-gnohp-gnan-ad/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Đà Nẵng phong tỏa: Cận cảnh giờ giao ca, đổi nhân lực chưa từng có tiền lệ”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools