vĐồng tin tức tài chính 365

TP.Hải Phòng sẽ đóng cửa nghĩa trang lớn nhất thành phố

2021-08-28 16:49
UBND TP.Hải Phòng đã có thông báo sẽ đóng cửa nghĩa trang Ninh Hải ở Q.Dương Kinh.

Xem thêm: lmth.9221441-ohp-hnaht-tahn-nol-gnart-aihgn-auc-gnod-es-gnohp-iahpt/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“TP.Hải Phòng sẽ đóng cửa nghĩa trang lớn nhất thành phố”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools