vĐồng tin tức tài chính 365

Hà Nội thêm 28 ca Covid-19, chủ yếu tại ổ dịch Thanh Xuân Trung và Giáp Bát

2021-08-28 16:49
Sở Y tế Hà Nội cho biết, trưa nay, 28.8, ghi nhận 28 ca mắc mới, trong đó 5 ca tại cộng đồng, 23 ca đã cách ly. Riêng 2 ổ dịch Thanh Xuân Trung và Giáp Bát tăng thêm 21 ca dương tính Covid-19.

Xem thêm: lmth.8811441-tab-paig-av-gnurt-naux-hnaht-hcid-o-iat-uey-uhc-91-divoc-ac-82-meht-ion-ah/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Hà Nội thêm 28 ca Covid-19, chủ yếu tại ổ dịch Thanh Xuân Trung và Giáp Bát”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools