vĐồng tin tức tài chính 365

2 kịch bản cho Hà Nội sau 6.9: Phong toả vài quận hoặc giãn cách toàn thành phố

2021-08-28 16:49
Hà Nội sẽ xét nghiệm đợt cao điểm từ 27.8 đến 4.9, dựa trên kết quả này thành phố sẽ lựa chọn 1 trong 2 kịch bản sau ngày 6.9: phong toả các quận nguy cơ cao hoặc toàn thành phố.

Xem thêm: lmth.2711441-ohp-hnaht-naot-hcac-naig-caoh-nauq-iav-aot-gnohp-96-uas-ion-ah-ohc-nab-hcik-2/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“2 kịch bản cho Hà Nội sau 6.9: Phong toả vài quận hoặc giãn cách toàn thành phố”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools