vĐồng tin tức tài chính 365

Hãng xe không chỉ làm ra ô tô: Bán xúc xích, xây cả thị trấn, kinh doanh bất động sản...

2022-09-08 03:16

Fiat - Nhật báo: Fiat mua lại tờ La Stampa từ vùng Turin, Ý vào năm 1926 và nâng tầm tờ báo này từ báo địa phương lên thành một trong những tờ báo nổi tiếng nhất đất nước hình chiếc ủng. Dù vậy, họ đã chính thức bán đứt quyền sở hữu tờ báo này vào năm 2017, theo yêu cầu của tập đoàn mẹ khi đó là Fiat Chrysler Automobiles - Ảnh: Autocar

Xem thêm: mth.42240252160902202-nas-gnod-tab-hnaod-hnik-nart-iht-ac-yax-hcix-cux-nab-ot-o-ar-mal-ihc-gnohk-ex-gnah/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Hãng xe không chỉ làm ra ô tô: Bán xúc xích, xây cả thị trấn, kinh doanh bất động sản...”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools