vĐồng tin tức tài chính 365

Khánh Hòa mời dân nhận hơn 4.500 sổ đỏ tồn đọng

2023-09-22 09:58
Hiện nay vẫn chưa có kết quả rà soát sổ đỏ tồn đọng ở TP Nha Trang và huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Hiện nay vẫn chưa có kết quả rà soát sổ đỏ tồn đọng ở TP Nha Trang và huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa vừa cho biết đến nay có 6 chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai (tại các huyện Vạn Ninh, Cam Lâm, Diên Khánh, Khánh Sơn, thị xã Ninh Hòa và TP Cam Ranh) đã hoàn thành việc rà soát giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) đã cấp đồng loạt cho dân trước đây nhưng chưa trao cho người sử dụng đất.

Còn hai chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại TP Nha Trang và huyện miền núi Khánh Vĩnh vẫn chưa hoàn tất việc rà soát sổ đỏ đã nêu. Do đó, danh sách sổ đỏ tồn đọng ở Khánh Hòa sẽ còn tăng thêm khi có kết quả rà soát đã cấp đồng loạt trước đây tại hai địa phương vừa nêu.

Theo danh sách kết quả rà soát tại 6 huyện, thị xã, TP kể trên, có tổng cộng 4.521 sổ đỏ đang tồn đọng. Đó là số sổ đỏ được làm theo dự án VLAP và dự án cấp sổ đỏ đồng loạt từ nguồn vốn ngân sách nhà nước của tỉnh Khánh Hòa vào các năm trước đây.

Hầu hết sổ đỏ làm theo hai dự án trên đều đã trao cho dân. Còn số sổ đỏ tồn đọng là do trước đây các xã, phường được giao sổ đỏ đã cấp để trao cho dân nhưng chưa trao.

Bên cạnh đó, nhiều người sử dụng đất được cấp sổ đỏ mới nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính hoặc giấy tờ đất đai cũ đang thế chấp tại ngân hàng, không có nộp lại để nhận sổ đỏ mới. Vì vậy, dù được mời nhưng nhiều người vẫn không đến nhận sổ đỏ mới.

Hiện nay, theo đề nghị của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa đã đăng công khai danh sách 4.521 sổ đỏ tồn đọng đã nêu tại trang thông tin điện tử của sở.

Các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai đang làm giấy mời từng hộ gia đình, cá nhân trong danh sách (4.521 sổ đỏ tồn đọng) ở 47 xã, phường đến làm thủ tục nhận sổ đỏ đã được cấp.

Khánh Hòa đẩy nhanh cấp Khánh Hòa đẩy nhanh cấp 'sổ đỏ' để ngăn 'tín dụng đen'

Tỉnh Khánh Hòa vừa chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh cấp giấy chứng nhận về đất đai, tài sản trên đất cho dân để hạn chế, ngăn chặn “tín dụng đen” diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng xấu trên địa bàn tỉnh.

Xem thêm: mth.55934619112903202-gnod-not-od-os-005-4-noh-nahn-nad-iom-aoh-hnahk/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Khánh Hòa mời dân nhận hơn 4.500 sổ đỏ tồn đọng”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools