vĐồng tin tức tài chính 365

Tiếp tục làm rõ việc giao cho bộ nào sát hạch, cấp giấy phép lái xe

2020-09-17 06:48
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục làm rõ việc giao cho bộ nào sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Xem thêm: lmth.8799721-ex-ial-pehp-yaig-pac-hcah-tas-oan-ob-ohc-oaig-ceiv-or-mal-cut-peit/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Tiếp tục làm rõ việc giao cho bộ nào sát hạch, cấp giấy phép lái xe”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools