vĐồng tin tức tài chính 365

Ly kỳ ngôi mộ cổ khổng lồ chìm dưới đáy sông ở Thanh Hóa

2019-09-03 09:50
Ly kỳ ngôi mộ cổ khổng lồ chìm dưới đáy sông ở Thanh Hóa Tương truyền, bà là vợ của vị vua lỗi lạc Lê Lợi, đã tự hiến thân mình cho Hà Bá, để chồng đánh giặc xưng đế.

Xem thêm: lmth.020694d-aoh-hnaht-o-gnos-yad-ioud-mihc-ol-gnohk-oc-om-iogn-yk-yl/nv.ctv

Comments:0 | Tags:Phóng sự - Khám phá

“Ly kỳ ngôi mộ cổ khổng lồ chìm dưới đáy sông ở Thanh Hóa”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools