vĐồng tin tức tài chính 365

Thị trường thay đổi tạo "cơ hội" dịch chuyển cơ cấu xuất khẩu gạo

2019-09-20 01:40
(TBKTSG Online) – Thời gian gần đây, thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam đã có những thay đổi mạnh về cơ chế. Điều này, bên cạnh tạo ra những thách thức, thì cũng là cơ hội tốt để ngành gạo Việt Nam dịch chuyển trong cơ cấu xuất khẩu.

Xem thêm: lmth.oag-uahk-taux-uac-oc-neyuhc-hcid-"ioh-oc"-oat-iod-yaht-gnourt-ihT/092492/nv.semitnogiaseht.www

Comments:0 | Tags:No Tag

“Thị trường thay đổi tạo "cơ hội" dịch chuyển cơ cấu xuất khẩu gạo”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools