vĐồng tin tức tài chính 365

Hội An cần cơ chế riêng cho homestay

2019-09-20 01:40
(TBKTSG Online) - Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch thành phố Hội An, đề nghị Sở Văn hóa-Thể Thao-Du lịch Quảng Nam tham mưu cho tỉnh để có những cơ chế riêng nhằm giúp Hội An phát triển du lịch bền vững, bao gồm cơ chế đầu tư homestay gắn liền với di sản Hội An.

Xem thêm: lmth.yatsemoh-ohc-gneir-ehc-oc-nac-nA-ioH/192492/nv.semitnogiaseht.www

Comments:0 | Tags:No Tag

“Hội An cần cơ chế riêng cho homestay”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools