vĐồng tin tức tài chính 365

Không dám đưa sổ liên lạc cho bố mẹ, cậu bé tìm "phụ huynh rởm" ký thay nhưng danh tính khiến ai nấy cười đau bụng

2019-09-26 15:00
Dân mạng cười lăn cười bò khi biết danh tính "phụ huynh rởm" của em bé tiểu học này.

Xem thêm: lmth.803014-n-gnub-uad-iouc-yan-ia-neihk-hnit-hnad-gnuhn-yaht-yk-mor-hnyuh-uhp-mit-eb-uac-em-ob-ohc-cal-neil-os-aud-mad-gnohk/cud-oaig/nv.moc.enilnocutnit

Comments:0 | Tags:No Tag

“Không dám đưa sổ liên lạc cho bố mẹ, cậu bé tìm "phụ huynh rởm" ký thay nhưng danh tính khiến ai nấy cười đau bụng”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools