vĐồng tin tức tài chính 365

Dân buôn iPhone 11 phá giá lẫn nhau, đẩy giá xuống “cận sàn”

2019-09-26 15:00
Mặc dù ghi nhận có sức mua cao hơn so với mọi năm, song iPhone 11, 11 Pro xách tay vẫn xuống giá nhanh hơn mọi năm do nhiều nguyên nhân khác nhau

Xem thêm: lmth.703014-n-nas-nac-gnoux-aig-yad-uahn-nal-aig-ahp-11-enohpi-noub-nad/ehgn-gnoc/nv.moc.enilnocutnit

Comments:0 | Tags:No Tag

“Dân buôn iPhone 11 phá giá lẫn nhau, đẩy giá xuống “cận sàn””0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools