vĐồng tin tức tài chính 365

Tiến sĩ về sức khỏe môi trường hướng dẫn chọn lựa và sử dụng khẩu trang đúng cách trong những ngày chất lượng không khí

2019-09-26 15:00
Nên dùng các loại khẩu trang nào, sử dụng ra sao cho đúng cách trong những ngày chất lượng không khí tồi tệ? Mời bạn đọc theo dõi hướng dẫn của TS Trần Ngọc Đăng.

Xem thêm: lmth.603014-n-et-iot-ihk-gnohk-gnoul-tahc-yagn-gnuhn-gnort-hcac-gnud-gnart-uahk-gnud-us-av-aul-nohc-nad-gnouh-gnourt-iom-eohk-cus-ev-is-neit/eohk-cus/nv.moc.enilnocutnit

Comments:0 | Tags:No Tag

“Tiến sĩ về sức khỏe môi trường hướng dẫn chọn lựa và sử dụng khẩu trang đúng cách trong những ngày chất lượng không khí ”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools