vĐồng tin tức tài chính 365

Thấy vết máu rong từ phòng khách, vợ chạy vội vào thì gặp cảnh ô sin hốt hoảng đi ra, nhưng màn "sự thật phơi bày" sau đ

2019-09-26 15:00
Hoảng quá M. định chạy ra ngoài gọi 113 cho chắc thì chị giúp việc nhà cô lao ra quần áo xộc xệch, mặt tái mét thở không ra hơi.

Xem thêm: lmth.403014-n-cohk-tahp-gnod-mac-oc-mal-ial-od-uas-yab-iohp-taht-us-nam-gnuhn-ar-id-gnaoh-toh-nis-o-hnac-pag-iht-oav-iov-yahc-ov-hcahk-gnohp-ut-gnor-uam-tev-yaht/gnos-iod/nv.moc.enilnocutnit

Comments:0 | Tags:No Tag

“Thấy vết máu rong từ phòng khách, vợ chạy vội vào thì gặp cảnh ô sin hốt hoảng đi ra, nhưng màn "sự thật phơi bày" sau đ”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools