vĐồng tin tức tài chính 365

Rủi ro với hệ thống ngân hàng: Cần nhìn từ gốc

2019-09-26 16:00
(ĐTCK) Đối với góc nhìn đầu tư vào ngành ngân hàng, điều quan trọng trước tiên là cần hiểu được nền tảng, khẩu vị rủi ro của ngân hàng đó, bởi với hoạt động của một ngân hàng, nếu bị “dột từ nóc” thì sẽ khắc phục dễ hơn là có “nền móng yếu”, vì sự hư hại thường nằm ở ngay nền móng yếu kém đó.

Xem thêm: lmth.801082-cog-ut-nihn-nac-gnah-nagn-gnoht-eh-iov-or-iur/et-neit/nv.naohkgnuhchnahnnit

Comments:0 | Tags:No Tag

“Rủi ro với hệ thống ngân hàng: Cần nhìn từ gốc”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools