vĐồng tin tức tài chính 365

PSI dự phóng FCN đạt hơn 343 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm 2019

2019-09-26 16:00
(ĐTCK) 9 tháng đầu năm 2019, CTCP Fecon (FCN) ước đạt doanh thu 1.843,4 tỷ đồng, tăng 8%; lợi nhuận sau thuế ước gần 151 tỷ đồng, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước. 

Xem thêm: lmth.304082-9102-man-gnort-euht-uas-nauhn-iol-gnod-yt-343-noh-tad-ncf-gnohp-ud-isp/peihgn-hnaod/nv.naohkgnuhchnahnnit

Comments:0 | Tags:No Tag

“PSI dự phóng FCN đạt hơn 343 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm 2019”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools