vĐồng tin tức tài chính 365

ICAEW: Việt Nam tăng trưởng vượt trội so với khu vực Đông Nam Á với dự báo tăng trưởng GDP năm 2019 ở mức 6,7%

2019-09-26 16:00
(ĐTCK) Theo báo cáo cập nhật mới nhất tình hình kinh tế khu vực Đông Nam Á của ICAEW: Trong khi tăng trưởng kinh tế Việt Nam dự kiến đạt 6,7% vào năm 2019, thì con số này vẫn vượt trội so với các nền kinh tế còn lại trong khu vực và Việt Nam vẫn là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á. 

Xem thêm: lmth.493082-76-cum-o-9102-man-pdg-gnourt-gnat-oab-ud-iov-a-man-gnod-cuv-uhk-iov-os-iort-touv-gnourt-gnat-man-teiv-weaci/us-ioht/nv.naohkgnuhchnahnnit

Comments:0 | Tags:No Tag

“ICAEW: Việt Nam tăng trưởng vượt trội so với khu vực Đông Nam Á với dự báo tăng trưởng GDP năm 2019 ở mức 6,7%”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools