vĐồng tin tức tài chính 365

Tôi đã gặp bà lang cứu sống nhiều người bị tai biến kỳ lạ như thế nào?

2019-09-26 21:20
Tôi đã gặp bà lang cứu sống nhiều người bị tai biến kỳ lạ như thế nào? Tôi gặp lương y vào một buổi tối, trông bà giản dị như một cô nông dân, trong ngôi nhà cấp 4 nhưng rộng rãi, với nồng nặc mùi thảo dược.

Xem thêm: lmth.558005d-oan-eht-uhn-al-yk-neib-iat-irt-y-gnoul-un-pag-ad-iot/nv.ctv

Comments:0 | Tags:Phóng sự - Khám phá

“Tôi đã gặp bà lang cứu sống nhiều người bị tai biến kỳ lạ như thế nào?”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools