vĐồng tin tức tài chính 365

Cuộc đời thăng trầm của chính trị gia được yêu mến ở Pháp - Jacques Chirac

2019-09-26 21:20
Cuộc đời thăng trầm của chính trị gia được yêu mến ở Pháp - Jacques Chirac Mặc dù phải đối mặt loạt cáo buộc tham nhũng những năm cuối đời, ông Jacques Chirac vẫn là một trong những nhân vật được công chúng Pháp yêu mến.

Xem thêm: lmth.468005d-carihc-seuqcaj--pahp-o-nem-uey-coud-aig-irt-hnihc-auc-mart-gnaht-iod-couc/nv.ctv

Comments:0 | Tags:Thế giới

“Cuộc đời thăng trầm của chính trị gia được yêu mến ở Pháp - Jacques Chirac”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools