vĐồng tin tức tài chính 365

Vì sao sau một ngày nhận tin, địa phương mới có mặt tại điểm đổ dầu ở Hoà Bình?

2019-10-17 09:20
Vì sao sau một ngày nhận tin, địa phương mới có mặt tại điểm đổ dầu ở Hoà Bình? Gần một ngày sau khi sự cố đổ dầu thải đầu nguồn nước sạch sông Đà được phát hiện và được báo cáo, cơ quan chức năng mới có mặt và lập biên bản sự việc.

Xem thêm: lmth.737405d-hnib-aoh-o-uad-od-meid-iat-tam-oc-iom-gnouhp-aid-nit-nahn-yagn-tom-uas-oas-iv/nv.ctv

Comments:0 | Tags:Thời sự

“Vì sao sau một ngày nhận tin, địa phương mới có mặt tại điểm đổ dầu ở Hoà Bình?”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools