vĐồng tin tức tài chính 365

'Đùa' với học trò trong lớp, giáo viên ở Anh bị sa thải

2019-10-17 09:20
'Đùa' với học trò trong lớp, giáo viên ở Anh bị sa thải Trường Tiểu học Newberries, Anh vừa sa thải một giáo viên do bị phản ánh là có những lời nói mang tính xúc phạm, phân biệt chủng tộc Do Thái.

Xem thêm: lmth.517405d-iaht-as-ib-hna-o-neiv-oaig-pol-gnort-ort-coh-iov-aud/nv.ctv

Comments:0 | Tags:Giáo dục

“'Đùa' với học trò trong lớp, giáo viên ở Anh bị sa thải”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools