vĐồng tin tức tài chính 365

TP.HCM: Cán bộ tư pháp - hộ tịch phường được quyền ký chứng thực

2021-10-08 17:21

Sở Tư pháp TP.HCM vừa có văn bản gửi UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện về việc hướng dẫn Chủ tịch UBND phường uỷ quyền cho công chức giữ chức danh tư pháp – hộ tịch phường ký chứng thực giấy tờ, văn bản.

Theo đó, Sở Tư pháp TP.HCM đề nghị triển khai đến Chủ tịch UBND phường căn cứ quy định pháp luật, tình hình thực tế tại địa phương và yêu cầu công tác để xem xét, quyết định việc ủy quyền cho công chức giữ chức danh tư pháp - hộ tịch ký chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản theo quy định.

Cụ thể, khoản 3 Điều 18 Nghị định số 33/2021 của Chính phủ quy định: "Chủ tịch phường được ủy quyền cho công chức giữ chức danh tư pháp - hộ tịch thực hiện ký chứng thực và đóng dấu của UBND phường đối với việc chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản theo quy định của pháp luật. Công chức tư pháp - hộ tịch được ủy quyền phải có kinh nghiệm từ ba năm công tác trở lên ở lĩnh vực tư pháp - hộ tịch".

TP.HCM: Cán bộ tư pháp - hộ tịch phường được quyền ký chứng thực  - ảnh 1
Sở Tư pháp TP.HCM  đề  nghị  UBND  TP  Thủ  Đức  và  các  quận, huyện  triển  khai  hướng  dẫn  đến  Chủ  tịch  UBND  phường. Ảnhh: NGÂN  NGA 

Như vậy, người ủy quyền là Chủ tịch UBND phường, người được ủy quyền ký chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký giấy tờ, văn bản là công chức giữ chức danh tư pháp - hộ tịch của UBND phường.

Ngoài ra, khoản 3 Điều 13 Nghị định số 30/2020 của Chính phủ về công tác văn thư quy định: “Việc giao ký thừa uỷ quyền phải được thực hiện bằng văn bản, giới hạn thời gian và nội dung được ủy quyền. Người được ký thừa ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác ký. Văn bản ký thừa ủy quyền được thực hiện theo thể thức và đóng dấu hoặc ký số của cơ quan, tổ chức ủy quyền".

Do đó theo Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND phường xem xét về điều kiện, tiêu chuẩn, kinh nghiệm công tác (từ ba năm trở lên ở cùng lĩnh vực) của công chức tư pháp – hộ tịch để ban hành quyết định uỷ quyền cụ thể cho công chức tư pháp – hộ tịch ký chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký giấy tờ, văn bản. Công chức tư pháp – hộ tịch không được uỷ quyền lại cho công chức khác ký chứng thực giấy từ, văn bản.

Xem thêm: lmth.7150201-cuht-gnuhc-yk-neyuq-coud-gnouhp-hcit-oh-pahp-ut-ob-nac-mchpt/taul-pahp/nv.olp

Comments:0 | Tags:No Tag

“TP.HCM: Cán bộ tư pháp - hộ tịch phường được quyền ký chứng thực”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools