vĐồng tin tức tài chính 365

Vụ MobiFone mua AVG: Phân hóa để áp dụng chính sách hình sự

2019-10-20 15:20
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao nêu quan điểm cần có sự phân hóa về vai trò, hành vi, số tiền chiếm đoạt để các căn cứ pháp luật và chính sách hình sự để giảm nhẹ hình phạt cho các bị can.

Xem thêm: lmth.767731/AcEANT_eu6n/3~/iom-nit/swenb/r~/moc.elgoog.yxorpdeef

Comments:0 | Tags:No Tag

“Vụ MobiFone mua AVG: Phân hóa để áp dụng chính sách hình sự”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools