vĐồng tin tức tài chính 365

Khởi nghiệp thành công từ trồng hoa hồng ngoại

2019-10-20 15:20
Sở hữu hàng trăm giống cây hoa hồng ngoại quý, chị Phan Thị Ngọc Thoa là một trong số ít người có vườn hoa hồng ngoại lớn nhất ở tỉnh Ninh Thuận và là người trẻ tuổi thành công từ đam mê.

Xem thêm: lmth.667731/cUuJ_nn5rof/3~/iom-nit/swenb/r~/moc.elgoog.yxorpdeef

Comments:0 | Tags:No Tag

“Khởi nghiệp thành công từ trồng hoa hồng ngoại”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools