vĐồng tin tức tài chính 365

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế báo cáo kết quả Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII

2022-10-18 18:45

Theo đó, từ ngày 3 đến ngày 9-10, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII họp Hội nghị lần thứ 6 để xem xét, thảo luận, cho ý kiến các tờ trình, đề án, báo cáo của Bộ Chính trị liên quan một số vấn đề lớn, cơ bản và quan trọng.

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế báo cáo kết quả Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII ảnh 1

Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6, khoá XIII diễn ra sáng 18-10 tại Bộ Y tế. Ảnh: Trần Minh

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, xem xét, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, cụ thể, toàn diện, ban hành các kết luận, nghị quyết quan trọng như: Tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2022; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm 2023-2025; Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.

Hội nghị Trung ương 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cũng thực hiện một số công việc quan trọng khác và thực hiện công tác cán bộ.

Bà Lan đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền trực thuộc Bộ Y tế tích cực tuyên truyền, phổ biến rộng rãi kết quả của Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII trong cán bộ, đảng viên và người lao động... đồng thời nỗ lực, quyết tâm để ngành ngày càng thực hiện tốt hơn công tác bảo vệ chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

THẢO ĐAN

Xem thêm: lmth.528307tsop-iiix-aohk-6-gnou-gnurt-ihgn-ioh-auq-tek-oac-oab-et-y-ob-gnourt-ob-neyuq/nv.olp

“Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế báo cáo kết quả Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools