vĐồng tin tức tài chính 365

Xác lập Bản đồ ẩm thực Việt Nam với 126 món ăn

2023-10-21 16:50

Văn phòng đại diện tại Hà Nội

224 Kim Mã, Q.Ba Đình, Hà Nội

Email: vphanoi@baophunu.org.vn

ĐT: (024) 38464206 / Fax: (024) 38464206

Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng

Toà nhà văn phòng số 128 Lý Tự Trọng, P.Thanh Bình, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng

Email: vpdanang@baophunu.org.vn

ĐT: (0236) 3849120 / Fax: (0236) 3849120

Văn phòng đại diện tại Cần Thơ

9 đường A6, P.Hưng Phú, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ

Email: vpcantho@baophunu.org.vn

ĐT: 0918.104420

Xem thêm: lmth.3483051a-na-nom-621-iov-man-teiv-cuht-ma-od-nab-pal-cax/nv.moc.enilnounuhp.www

Comments:0 | Tags:No Tag

“ Xác lập Bản đồ ẩm thực Việt Nam với 126 món ăn ”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools