vĐồng tin tức tài chính 365

Ai Cập mở quan tài 2.500 năm tuổi, xác ướp còn nguyên

2020-10-03 23:50

Những năm gần đây, công tác khai quật ở khu nghĩa trang Saqqara đã phát hiện nhiều đồ tạo tác như xác ướp rắn, chim, bọ hung và các loài động vật khác. Tuy nhiên, việc phát hiện 59 quan tài lần này là phát hiện lớn đầu tiên kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát ở Ai Cập khiến quốc gia Bắc Phi này phải đóng cửa nhiều bảo tàng và địa điểm khảo cổ cho đến tháng 6 vừa qua - Ảnh: REUTERS

Xem thêm: mth.63383542230010202-neyugn-noc-pou-cax-iout-man-0052-iat-nauq-om-pac-ia/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Ai Cập mở quan tài 2.500 năm tuổi, xác ướp còn nguyên”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools