vĐồng tin tức tài chính 365

6 tỉnh miền Trung sơ tán gần nửa triệu dân tránh bão số 9

2020-10-27 23:07
Trước 19 giờ hôm nay 27.10, các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên sơ tán gần nửa triệu dân ở khu vực nguy hiểm ảnh hưởng của bão số 9 đến nơi an toàn.

Xem thêm: lmth.7927921-9-os-oab-hnart-nad-ueirt-aun-nag-nat-os-gnurt-neim-hnit-6/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“6 tỉnh miền Trung sơ tán gần nửa triệu dân tránh bão số 9”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools