vĐồng tin tức tài chính 365

'Chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện chưa hấp dẫn người lao động'

2020-10-27 23:07
Đó là nhận định của bà Nguyễn Hoàng Yến (tổ chức Light, đại diện M.net - mạng lưới hành động vì người lao động di cư) về tiếp cận an sinh xã hội của lao động phi chính thức ở Việt Nam.

Xem thêm: lmth.9327921-gnod-oal-iougn-nad-pah-auhc-neyugn-ut-ioh-ax-meih-oab-hcas-hnihc/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“'Chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện chưa hấp dẫn người lao động'”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools