vĐồng tin tức tài chính 365

Thú vị chuyện ban đêm đi bắt trộm vợ của người Lào ở Sơn La

2019-10-03 09:20
Thú vị chuyện ban đêm đi bắt trộm vợ của người Lào ở Sơn La Đêm trước đi bắt vợ, người con trai ngầm báo cho cô gái biết đêm sau sẽ đến bắt cô về làm vợ.

Xem thêm: lmth.770205d-al-nos-o-oal-iougn-auc-ov-tab-id-med-nab-neyuhc-iv-uht/nv.ctv

Comments:0 | Tags:Phóng sự - Khám phá

“Thú vị chuyện ban đêm đi bắt trộm vợ của người Lào ở Sơn La”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools